Recuperació de dades

  • Prediagnòstic Una primera presa de contacte per conèixer l'abast dels danys.
  • Diagnòstic Examen detallat de la situació i estimació de les dades recuperables.
  • Pressupost Sense compromís, en funció dels danys i de la mida del disc.
  • Recuperació Recuperació del major percentatge de dades possible i lliurament al client.

Tipus de dispositius:

Discos durs
IDE, SATA, SAS, SCSI o SSD.

Sistemes RAID
Tant local como en cabina externa.

Altres
Pendrives USB, targetes externes, etc.
 
 

Fallades més comunes:

Danys físics
Qualsevol tipus de fallada mecànica o electrònica.

Danys elèctrics
Danys provocats per pics inesperats de tensió.

Danys lògics
Dades corruptes o danys en la taula de particions.

Problemes en RAIDs
Fallades de replicació o paritat entre discos.

Eliminació involuntària
Independentment del sistema operatiu que es faci servir.

Virus i malware
Amb afectació a la partició de sistema o de dades.
 
 

Característiques principals:

Els especialistes que formen part de SOMmatica tenen una dilatada experiència en la recuperació de dades fent ús de les eines i tecnologies més avançades del mercat. Treballant sempre amb pressupost tancat i confidencialitat garantida, prestem servei sobre pràcticament qualsevol tipus d’emmagatzematge:

  • Qualsevol dispositiu (disc local, RAID local, NAS, disc USB, targeta, etc).
  • Qualsevol tipus de disc (IDE, SATA, SCSI, SAS, SSD, etc).
  • Qualsevol tamany de disc.
  • Qualsevol sistema operatiu (Windows, Linux, VMware, etc).
  • Qualsevol sistema de fitxers (FAT, NTFS, exFAT, EXT, XFS, VMFS, etc).
 
 

Sol·licita pressupost sense compromís

Confia en l’experiència i professionalitat de SOMmatica.