Migració a software lliure

  • Menors costos Sense costos per llicència, actualitzacions o nombre d'usuaris, el seu ús suposa un important estalvi.
  • Personalització Permet adaptar el software en qüestió a les necessitats i infraestructura de cada client.
  • Seguretat Qualsevol problema es corregeix ràpidament ja que el codi font és mantingut per una àmplia comunitat.
  • Suport A diferència del software privatiu, una empresa pot contractar el suport amb qualsevol consultora.

Quines solucions oferim?

Controlador de domini
Permet l’autenticació d’usuaris de forma centralitzada. Compatible amb usuaris Windows.

Servidor de fitxers
Emmagatzematge corporatiu amb gestió de permisos per usuaris i grups.

Servidor d’aplicacions
Servidors per a aplicacions web o Java adaptats als requisits de cada client.

Gestió empresarial
Solucions professionals de facturació, contabilitat, ERP, CRM, ticketing, etc.

Estacions de treball
Preparació d’una plantilla amb el sistema operatiu i les aplicacions extra que necessitis.

Altres
Consulta’ns i estudiarem les possibilitats de migrar qualsevol altre software.
 
 

Avantatges del software liure:

El software lliure, també conegut com de codi obert – en anglès open source -, és tot aquell software amb el codi font disponible per a poder ser estudiat, modificat, utilitzat lliurement amb qualsevol finalitat i redistribuït amb o sense canvis. L’ús d’aquest tipus de software ofereix grans avantatges respecte al software privatiu:

  • Reducció de costos.
  • Adaptació a les necessitats de cada client.
  • Major interoperativilitat amb altre software.
  • Millor integració en la infraestructura actual.
  • Major selecció de proveïdors.
 
 

Sol·licita pressupost sense compromís

Confia en l’experiència i professionalitat de SOMmatica.